TMB Diamond posluje u oblasti agrohemije i to, repromaterijalima za poljoprivredu, kao i sredstvima za ishranu i zaštitu bilja, od 1991. godine. Kontinuirano radimo na poboljšanju kvaliteta proizvoda i na unapređenju usluga koje nudimo u okviru ishrane i zaštite bilja, zarad potpune satisfakcije naših klijenata i lojalnosti koja iz toga proizilazi.

Naša strategija jeste da svakog našeg kupca, od poljoprivrednika koji obrađuje par ari, do kompanija koje obrađuju hiljade hektara, opslužujemo na isti način. Pojedinačom proizvođaču, u njegovom sopstvenom posedu, za konkretan problem, zajedno nalazimo najbolje rešenje.

Na ovaj način smo učili sve do danas i nastavićemo da učimo, jer je zemljište kao i biljke koje niču na njemu, živ organizam koji treba stalno i iznova negovati. Paleta naših proizvoda je plod naše misije da probleme u ishrani i zaštiti biljaka, koje smo decenijama uočavali, rešimo na najefikasniji i najekonomičniji način.

Sve su prisutnija zemljišta sa problemom kiselosti, zasoljenosti i nedostatkom važnih elemenata. Deficit kalcijuma, magnezijuma, cinka, bakra, gvožđa, mangana, molibdena, bora… ili disbalans pojedinih hraniva u zemljištu, bitno smanjuju prinose u našoj poljoprivredi. Naši proizvodi sa prefiksom ZEO su plod petogodišnjeg ispitivanja adekvatnih formulacija i njihovog dokazivanja u mnogobrojnim ogledima na različitim kulturama. Proizvodnja je započeta 2014. Godine da bismo godinu dana kasnije tržištu ponudili inovativna, patentom zaštićena rešenja đubriva, koja su jedinstvena u Srbiji, a koja pored ishrane imaju i druge funkcije: popravku pH zemljišta, fungicidna svojstva, repelentno delovanje na nematode…

Proizvodi koji nose prefiks FITO su proizvodi španskog proizvođača Servalesa i engleskog proizvođača Omex za koje imamo eksluzivna prava zastupanja i distribucije u Srbiji, BiH, Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji.

Celokupna paleta je u potpunosti u skladu sa savremenim trendovima u poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji i u svetu-okretanju ka kontrolisanoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Svi preparati dozvoljeni su u organskoj proizvodnji u Evropskoj Uniji, Rusiji, SAD-u i Srbiji. Glavni cilj naše firme jeste kurativan pristup kada su bolesti biljaka u pitanju kao i ekološki pristup u ishrani i zaštiti bilja, koji je u ogledima višestruko potvrđen kao efikasniji od konvencionalne ishrane i zaštite bilja.

Brižljivo odabrana paleta preparata, poštuje potrebu za zdravom ishranom voćem, povrćem i žitaricama, bez pesticidnih ostataka i hemije koja je glavni uzročnih mnogih bolesti savremenog doba. Kao što ljudskom organizmu za normalan razvoj nisu dovoljni hleb i voda, tako ni biljkama nije dovoljno dati azot, fosfor i kalijum. Na našim njivama se upravo to decenijama radilo. Nepravilnim đubrenjem smo ispostili i degradirali naše poljoprivredno zemljište. TMB Diamond će svoju proizvodnu i prodajnu paletu proizvoda i ubuduće usavršavati i dopunjavati prema potrebama savremene poljoprivredne proizvodnje.