SUGAR TRANSFER

SUGAR TRANSFER – BIOSTIMULATOR je proizvod koji u svom sastavu sadrži prirodne ugljenehidrate (derivate polisaharida) i organske kiseline. Primenjuje se kako bi nadoknadio energiju koju biljka potroši premeštajući šećer iz lista u plodove. Poboljšava proces zrenja, obezbeđuje ujednačenu obojenst i sadržaj šećera u plodovima. Obezbeđuje rezerve hranjivih materija za narednu vegetaciju i poboljšava fiziološke procese…

QUICELUM

QUICELUMVITAMINSKA BOMBA Quicelum je preparat sa izbalansiranim sastavom mineralnih i organskih hranjivih materija, čija primena povećava deobu ćelija, pomaže cvetanju i povećava sadržaj šećera. Kao rezultat njegovog delovanja povećava se broj, veličina i čvrstina plodova. Preporučuje se za folijarnu primenu u cvetanju ili kasnije nakon oplodnje i formiranja plodova. Može se primeniti u raznim aplikacijama,…

FitoAlgen F

MINERALNO ĐUBRIVO SA MIKROELEMENTIMA MANGANOM (Mn) I CINKOM (Zn) Namena: FitoAlgen F je mineralno đubrivo koje vrlo delotvorno ublažava posledice biotičkog i abiotičkog stresa uzrokovanog visokim temperaturama, vlažnošću zemljišta, sušom, mrazom, ledom i bolestima ublažava stres biljke u periodu cvetanja i diferencijacije veoma je delotvoran kao stimulator rasta koji utiče na rast korenovog sistema biljaka…

FitoFol zn

Namena: FitoFol Zn je đubrivo namenjeno prevenciji i otklanjanju nedostatka cinka u biljkama. Cink je jedan od esencijalnih mikroelemenata i biljkama je potreban u malim količinama. Cink aktivira enzime koji su odgovorni za sintezu određenih proteina. Učestvuje u formiranju hlorofila i ugljenih hidrata, pretvaranju skroba u šećere, a njegovo prisustvo u biljkama povećava otpornost na…

FitoFol Mn

Namena: FitoFol Mn je đubrivo namenjeno prevenciji i otklanjanju nedostatka mangana u biljkama. Mangan je važan mikroelement u procesu fotosinteze, disanja i usvajanja azota. Doprinosi boljem opštem stanju biljaka, obezbeđuje bolje prezimljavanje, proliferaciju, povećanu otpornost na bolesti i poboljšanje kvaliteta plodova. Uključen je u zrenje polena, razvoj tučka i izduživanje korena biljaka. Opadanje lišća kod…

FitoBio 20

PRAVI IZBOR ZA BILJKE IZLOŽENE ABIOTIČKOM I BIOTIČKOM STRESU • Efekat ovog preparata je vidljiv nakon 3 sata od primene, na biljkama u stresu. Ova karakteristika ga čini jedinstvenim preparatom na području Balkana.• Za produženo dejstvo FitoBio 20 je neophodno otkloniti uzroke stresa.• Značajno povećava prinose i kvalitet na tretiranim kulturama. Poleglu pšenicu podiže u…

FitoCal Ultra

PROIZVOD ZAŠTIĆEN PATENTOMKALCIJUM USVOJIV I U KASNIM FENOFAZAMA • FitoCal Ultra je folijarno kalcijumovo đubrivo koncipirano tako da ga biljka usvaja i u fazama kada druge kalcijumove preparate ne prihvata. U sebi sadrži sintetizovane auksine koji „bude“ kalcijumovu pumpu i u kasnijim fenofazamate čine kalcijum potpuno usvojivim čak i pred samu berbu.• Upravo ova karakteristika…

FitoBor10

FOLIJARNO I FERTIRIGACIONO ĐUBRIVO SA 10% BORA Namena:Lako pristupačni Bor (u obliku bor-etanolamina) biljci omogućava:• lakše klijanje cvetnog polena• oplodnju i pravilno zametanje plodova• značajno produžava životni vek polena čak i pri povišenim temperaturama• kod koštičavog voća i šećerne repe predupređuje fiziološke bolesti• značajno podiže digestiju kod šećerne repe (ogledi rađeni u Temerinu-Petefi i Čeneju-Čenej…