LUMIK

LUMIK Veliki problem kod primene pesticida i biopesticida je loša kompatibilnost sa vodom. Njihove performanse zavise od ph vrednosti, tvrdoće vode, veličine kapljica, kao i količine vode sa kojom se preparat meša. LUMIK je pojačivač dejstva aktivnih materija kod hemijskih i organskih preparata. Poboljšava distribuciju i usvajanje aktivnih materija na površini biljaka. Poboljšava disperziju nerastvorljivih…