XILOTROM

XILOTROM predstavlja tečnu fazu različitih enzima (celulaze, hitinaze, lipaze, proteaze) koje proizvode mikopatogne gljive u kontrolisanim uslovima. Njihova aplikacija na usevima izloženim gljivičnoj infekciji redukuje štete gljivičnog napada, tako što enzimi degradiraju ćelijski zid gljiva do njihovog uništavanja. Isto tako, obogaćena je organskim supstancama dobijenim iz biljaka, koje ubrzavaju i podstiču regeneraciju korena kad je…

TRIPCOM

TRIPCOM ARVENSIS laboratorije su dizajnirale TRIPCOM kao tečnu fazu različitih enzima (celulaze, hitinaze, proteaze, itd.) Koje proizvode mikroorganizmi pod kontrolisanim uslovima i alkaloidi iz biljnih ekstrakata. Njegova primena na usevima koji su izloženi gljivičnoj infekciji smanjuje napad gljivica na usev. Deluje uništavajući ćelijske zidove gljivica (delovanjem različitih enzima). Prednosti TRIPCOM-a u odnosu na klasične fungicide…

FitoSupreme

FitoSupreme Đubrivo sa fungicidnim i akaricidnim delovanjem. Dva preparata u jednoj flaši!Efikasno suzbija čađavu krastavost (Venturia inequalis) i pepelnicu (Podosphaera leucotricha), dok svojom gasnom fazom redukuje brojnost grinja. Podosphaera leucotricha (Pepelnica) i      Venturia inequalis (ćađava krastavost) Doza primene: 2,5-3l/ha. Pakovanja: 10ml; 100ml; 250ml; 1L; 5L.

FitoAmino Supmpor

ORGANSKO ĐUBRIVO SA AMINOKISELINAMA I SUMPOROM, NOVI NAČIN BORBE PROTIV PEPELNICE Namena: FitoAmino sumpor predstavlja jedinstvenu kombinaciju elementarnog sumpora i hidrolizata proteina koji se zasnivaju na velikom broju slobodnih aminokiselina i peptida sa kratkim lancima Zbog svoje formulacije, posebno je pogodan za ishranu biljaka sumporom na kiselim zemljištima gde se mineralna đubriva sa sumporom izbegavaju…

FitoBotryfun

VRHUNSKI BORAC PROTIV SIVE TRULEŽI BEZ KARENCE NE UTIČE NA FERMENTACIJU VINA Namena:• FitoBotryfun je prirodni, potpuno biorazgradiv preparat namenjen za preventivno i kurativno delovanje protiv sive plesni (Botrytis cinerea) na svim biljnim kulturama podložnim ovom patogenu• preventivno delovanje ostvaruje stvaranjem fizičke barijere kojom sprečava prodor gljivice kroz epidermu biljke. Ovakav način delovanja daje prateće…

FitoFosfonin

Rastvor PK đubriva Namena:• FitoFosfonin je mineralno visoko koncentrovano đubrivo koje se vrlo brzo usvaja preko lista ili korena i lako translocira kroz biljku• FitoFosfonin prvenstveno je namenjen ishrani biljaka, ali zbog svog sastava namenjen je i suzbijanju raznih gljivičnih bolesti (verticillium, fusarium, botritis) jer deluje vrlo uspešno na odbrambeni mehanizam biljke (pospešuje sintezu fi…