LIGNOMIX

LIGNOMIX Aluminijum-lignosulfonat LIGNOMIX je tečna smeša mikroelemenata (bakra, mangana i cinka) sa lignosulfonat-aluminijumom koja stimuliše lučenje fitoaleksina. Apsorbuje se korenom i transportuje korenovim vratom u stablo biljaka. Ovo je preparat sa sistemičnim delovanjem koji se translocira floemom i ksilemom i deluje regenerativno na biljno tkivo. Neki od patogena koje LIGNOMIX efikasno suzbija:   Kod jakih…

GLOPPER

GLOPPERSISTEMIČNI-BAKAR GLOPPER je formulisan kao bakarglukonat koji je, za razliku od drugih kompleksa bakra, 100% biorazgradiv, biljka ga u potpunosti apsorbuje (kroz kutikule, trihome i putem apoplasta u folijarnim aplikacijama, a takođe se apsorbije i preko korena.) Ima snažno sistemično dejstvo za obe vrste aplikacija. GLOPPER poseduje dvojaki mehanizam delovanja: 1. Fungicidna i baktericidna svojstva…

Fito Mil L-60

JEDINI POTPUNO SISTEMIČAN BAKARELEMENTARNI BAKAR U GLUKONATIMA IGALAKTURONATIMA (PATENTIRANO JEDINJENJE) Namena:• FitoMil L60 je bakarni preparat u stabilnom molekularnom kompleksu monoglukonata, galakturonata i bakra. Apsorbuje se putem lista i/ili korenovog sistema. Obezbeđuje bakar u cilju otklanjanja fizioloških anomalija kao i sintezu polifenola i fi toaleksina• FitoMil L 60 je bakarno đubrivo sa veoma širokim fungicidnim…

Fito Max L-90

Pakovanje: 1 lit JEDINI NA BALKANU PROTIV„ZELENOG UVENUĆA“ (VERTICILLIUM) DOKAZANO EFIKASAN ZA SVE BOLESTI SPROVODNIH SISTEMA Namena:• FitoMax L 90 je kompleks stabilnih molekularnih spojeva različitih metala u obliku galakturonata, monoglukonata i lignosulfonata koji se ugrađuju u aluminijumski kompleks i daju čvrstoću uzlaznim i silaznim sistemima biljke• njegova primena je koncipirana na olakšanom ulasku ugljenih…