Fito-Dimel

FitoDimel

ĐUBRIVO NA BAZI MANGANA I CINKA

Namena:
• FitoDimel je okvašivač koji u svom sastavu ima mangan i cink čiji su molekularni oblici sistemičnog delovanja i biljka ih vrlo brzo usvaja nakon aplikacije
• koristeći FitoDimel kao okvašivač postižete, pored boljeg usvajanja sredstava za zaštitu bilja, snabdevanje biljke sa dva važna elementa u sintezi odbrambenih mehanizama
• FitoDimel otapa mednu rosu koju izlučuju štetočine i na koju se naseljavaju gljive čađavice • koristi se i kao prirodno pomoćno sredstvo – okvašivač, jer utiče na smanjenje površinske napetosti kapljica vode, čime se postiže bolje usvajanje sredstava za zaštitu bilja i đubriva

DOZE PRIMENE:
• od 250 do 300ml na 100 litara vode (kao đubrivo)
• od 50 do 100ml na 100 litara vode (kao okvašivač)
• 200ml na 100 litara vode (kao rastvarač medne rose)


NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE:
neograničen kod pravilnog skladištenja
PROIZVOĐAČ:
Servalesa Worldwide S.L., Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju:
TMB DIAMOND Pančevo, Srbija

Neto težina: 10ml, 50ml, 100ml, 250ml, 1L