Fito-bor-10

FitoBor10

FOLIJARNO I FERTIRIGACIONO ĐUBRIVO SA 10% BORA

Namena:
Lako pristupačni Bor (u obliku bor-etanolamina) biljci omogućava:
• lakše klijanje cvetnog polena
• oplodnju i pravilno zametanje plodova
• značajno produžava životni vek polena čak i pri povišenim temperaturama
• kod koštičavog voća i šećerne repe predupređuje fiziološke bolesti
• značajno podiže digestiju kod šećerne repe (ogledi rađeni u Temerinu-Petefi i Čeneju-Čenej Agrar)
• KOD MALINE POTPUNO ISKLJUČUJE POJAVU ZRNASTOG PLODA
• kod trešnje i kruške predupređuje pucanje plodova

DOZE PRIMENE:
• kod voća primeniti pre cvetanja i u fazi cvetanja u količini 1-1,5 l/ha
• na jagodama na početku vegetacije 2-3l/ha
• na povrću pre cvetanja i u fazi cvetanja1-2,5 l/ha
• na koštičavom voću, kao prevencija fiziološkim nedostacima 2-3l/ha nakon berbe
• na šećernoj repi: prvo prskanje u fazi 6 listova a drugo u fazi zatvaranja sklopa 2-3 l/ha
• fertirigaciono duplo povećati doze

Na poljoprivrednom dobru Almex Petefi iz Temerina, sproveden je ogled na 13,6ha šećerne repe(kontrola je bila 15ha). Primenjen je preparat Fitobor 10 u fenofazama prema preporuci Servalese što je rezultiralo povećanjem digestije za dve jedinice i uvećanjem prinosa za 18%. na kontolnoj površini je primenjivan bor drugog proizvođača.

REGISTROVAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

PAKOVANJE:
250ml, 1 litar
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE:
neograničen kod pravilnog skladištenja
PROIZVOĐAČ:
Servalesa Worldwide S.L., Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju:
TMB DIAMOND Pančevo, Srbija