myzzus

MYZZUS

MYZZUS

MYZZUS je preparat posebno dizajniran od strane laboratorija ARVENSIS za borbu protiv štetočina koje sisaju biljne sokove (lisne vaši), a izuzetno je efikasan protiv roda Myzus i Aphis.

MYZZUS je preparat na bazi ekstrakata biljaka iz familije Rutaceae, Labiateae, Verbenaceae i Myrtaceae, koji su ekstahovani koristeći najbolju tehnologiju ekstrakcije izbegavajući uništavanje aktivnih materija biljaka.

Biljni ekstrakti sadržani u MYZZUS-u su produkti sekundarnog metabolizma biljaka. Nazivaju se „sekundarni metaboliti“ biljaka, to su hemijska jedinjenja sintetizovana u biljkama, a koje u njima obavljaju funkcije koje nisu od vitalnog značaja, tako da njihovo odsustvo ne izaziva poremećaje koje biljka ne može da prevaziđe. Sekundarni metaboliti biljaka obično su uključeni u ekološke interakcije biljke i njene životne sredine.

Dugi niz godina sekundarni metaboliti su tretirani kao krajnji proizvodi metaboličkih procesa, bez specifične funkcije ili kao otpadni proizvodi iz biljaka. Tačnije, biolozi su ih smatrali beznačajnim, a od botaničara su dobijali jako malo pažnje.

Mnoge karakteristike sekundarnih metabolita još uvek nisu poznate. Proučavanje ovih supstanci zaintrigiralo je hemičare devetnaestog i početkom dvadesetog veka. Zanimala ih je upotreba tih supstanci u svrhu proizvodnje lekova, otrova, aroma, lepka, ulja, voskova i drugih materijali koje se koriste u industriji.

Biljni sekundarni metaboliti mogu se podeliti u 3 grupe na osnovu njihovog biosintetskog porekla: terpeni, fenolna jedinjenja kao što su fenilpropanoidi i njihovi derivati, i jedinjenja azota i alkaloidi

Aktivne materije koje sačinjavaju MYZZUS uglavnom su derivati terpena, lančani ili povezani benzenovim prstenovima, koji daju insekticidna i repelentna svojstva preparatu, a takođe deluju i kao agensi koji guše insekte, a nisu štetni za životinje i ljude.

Efekti MYZZUS-a

MIZZUS je specijalno dizajniran da ima višestruko pozitivno delovanje na usev. To su: insekticidni efekat, izaziva respiratornu krizu kod insekata, repelentno dejstvo i efekat čišćenja medne rose.

Insekticidni efekti: Derivati terpena koji se nalaze u proizvodu utiču na senzore perifernog nervnog sistema insekata, jer se selektivno vezuju za receptore oktopamina, neurotransmitera koji modulira aktivnost mišića insekata. Kod insekata izaziva: a) stimulaciju nervnih ćelija insekta, b) moguću paralizu i c) smrt insekta.

Dejstvo gušenja: ekstrakt je masne prirode, zajedno sa prirodnim supstancama, deluje kao sredstvo koje izaziva gušenje, jer ima fizičko dejstvo na epidermu insekta, začepljuje njihove organe za disanje, prouzrokujući smrt.

Repelentno dejstvo: terpenski derivati, stvaraju neprijatno okruženje za insekte, delujući na njihove nervne završetke, istovremeno narušavajući njihovu orjentaciju u prostoru.

Čišćenje medne rose: MYZZUS pogoduje rastvaranju medne rose koju izlučuju bljne vaši kako bi se u njoj zaštitile od spoljinih uticaja. Medna rosa takođe predstavlja i pogodno tlo za razvoj gljiva.

MYZZUS treba primenjivati kada se pojave lisne vaši na usevima. Broj primena zavisiće od intenziteta napada štetočine i vremenskih uslova.

Aktivne supstance preparata deluju direktnim kontaktom, tako da je za poboljšanje njihovog delovanja dodata supstanca, koja pojačava prijanjanje preparata i smanjuje površinski napon. Međutim, poželjno ga je primeniti u kombinaciji sa okvašivačem, jer će to poboljšati njegove performanse.

Doze primene:

Proizvod treba nanositi folijarno, razblažen u vodi, sa preporučenom koncentracijom od 2 do 3 ml / l vode.

Napomena:

-Izbegavati tretiranje useva na temperature iznad 28C.
-Ne preporučuje se više od jednog prolaza po aplikaciji.
-Ne preporučuje se za upotrebu u hortikululturnim i nežnim biljakama.
-U slučaju prenamnoženja ponoviti tretman nakon 5 dana.

 

 

Pakovanja: 10ml; 100ml; 250ml; 1L; 5L.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment