Fito-Bio

FitoBio 20

PRAVI IZBOR ZA BILJKE IZLOŽENE ABIOTIČKOM I BIOTIČKOM STRESU

• Efekat ovog preparata je vidljiv nakon 3 sata od primene, na biljkama u stresu. Ova karakteristika ga čini jedinstvenim preparatom na području Balkana.
• Za produženo dejstvo FitoBio 20 je neophodno otkloniti uzroke stresa.
• Značajno povećava prinose i kvalitet na tretiranim kulturama. Poleglu pšenicu podiže u roku od nekoliko dana (ukoliko internodiji nisu polomljeni).

U JEDNOM PAKOVANJU TRI PREPARATA (VISOKO-KONCENTROVANO NPK ĐUBRIVO+ MIKROELEMENTI + VISOK SADRŽAJ SLOBODNIH AMINOKISELINA)

• FitoBio 20 je folijarno NPK đubrivo sa mikroelementima i aminokiselinama biljnog porekla.
• FitoBio 20 sadrži idealan odnos auksina i citokinina biljnog porekla koji mu omogućavaju potpuno uravnoteženu ishranu makro i mikroelementima koji su u njegovom sastavu.
• Značajno utiče na razvoj korenovog sistema čime omogućava biljci da lakše, brže i trajno prebrodi stres.

Sadržaj:
Azot (N)ukupni 13,6 %
Azot nitratni 7,8 %
Azot amonijačni 5,8 %
Fosfor (P2O5 ) 13,6 %
Kalijum (K2O) 13,4%
Bor (B) 0,02 %
Bakar (Cu) 0,0474 %
Gvožđe (Fe) 0,10 %
Mangan (Mn) 0,4917 %
Cink (Zn) 0,0468 %
Ekstrakti morskih algi 28 %

DOZE PRIMENE:
• 2,5-3 l/ha kod stresnih situacija
• 1,5-2 l/ha za održanje dobre kondicije biljke
U CILJU POVEĆANJA PRINOSA PREPORUČUJEMO DVE APLIKACIJE:
• prva u ranim fazama razvoja
• druga u fazi plodonošenja
*napomena: ne izaziva fititoksiju ni u višestruko povećanim dozama

PAKOVANJE:
10ml, 50ml, 200ml, 1l, 5l
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE:
kod pravilnog skladištenja neograničen
PROIZVOĐAČ:
OMEX Norfolk, Engleska
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju:
TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija