Fito-Mil

Fito Mil L-60

JEDINI POTPUNO SISTEMIČAN BAKAR
ELEMENTARNI BAKAR U GLUKONATIMA IGALAKTURONATIMA (PATENTIRANO JEDINJENJE)

Namena:
• FitoMil L60 je bakarni preparat u stabilnom molekularnom kompleksu monoglukonata, galakturonata i bakra. Apsorbuje se putem lista i/ili korenovog sistema. Obezbeđuje bakar u cilju otklanjanja fizioloških anomalija kao i sintezu polifenola i fi toaleksina
• FitoMil L 60 je bakarno đubrivo sa veoma širokim fungicidnim i baktericidnim dejstvom
• FitoMil L60 je bakarni preparat sa potpunim sistemičnim delovanjem
• preventivno, kurativno i eradikativno delovanje kod gljiva: Colletroctichum (Antraknoze), Erysiphe (pepelnica žita), Plasmopara viticola (plamenjača vinove loze), Venturia inaequalis (čađava krastavost), Monilia laxa, Monilia fructigena ,Taphrina deformans (kovrdžavost lista breskve), Taphrina pruni (rogač šljive) itd.
• odlično dejstvo pokazuje na uzročnike plamenjače krompira, paradajza, paprike, vinove loze… za suzbijanje uzročnika kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Dydimella applanata)
• u ogledima potvrđen na Erwinia amylovora (ogledi rađeni na dunji u Kačarevu kod Pančeva, Jaloviku Opština Vladimirovac, Žagubici, na kruškama u Arilju)
• proveren na nizu bakterioza povrća u Leskovačkom kraju
• Ogledom potvrđeno zaustavljanje Xanthomonas campestris pv.campestris na kupusu u Futogu
• POGODAN ZA SUZBIJANJE MONILIE JER MOŽE DA SE KORISTI I U FAZI CVETANJA
• NE IZAZIVA NIKAKVE FITOTOKSIJE ČAK NI U NEPOVOLJNIM VREMENSKIM USLOVIMA
• NE IZAZIVA REZISTENCIJU (OTPORNOST) KOD PATOGENIH ORGANIZAMA
• PRIMENA FITOMIL L 60 „POKRIVA“ SKORO SVE FUNGICIDNE I BAKTERICIDNE POJAVE ŠTO GA ČINI NAJEKONOMIČNIJIM PREPARATOM NA TRŽIŠTU
• Period efikasnog delovanje je najmanje 15 dana od tretiranja

DOZE PRIMENE:
• Voće, povrće, vinova loza: 1,5-3 l/ha
• Žitarice, ukrasno bilje: 2-3 l/ha
• Fertirigacijom: 3-5 l/ha

Sadržaj :
Bakar (Cu ) topiv u vodi 5,5 % m/m

PAKOVANJE:
250ml, 1l
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE:

neograničen kod pravilnog skladištenja
Proizvođač:
Servalesa, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, CrnuGoru, Albaniju:
TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija