quicelum

QUICELUM

QUICELUM
VITAMINSKA BOMBA

Quicelum je preparat sa izbalansiranim sastavom mineralnih i organskih hranjivih materija, čija primena povećava deobu ćelija, pomaže cvetanju i povećava sadržaj šećera. Kao rezultat njegovog delovanja povećava se broj, veličina i čvrstina plodova. Preporučuje se za folijarnu primenu u cvetanju ili kasnije nakon oplodnje i formiranja plodova.

Može se primeniti u raznim aplikacijama, u zavisnosti od faze razvoja biljke. Njegova primena se preporučuje rano ujutru ili uveče.

Kada se kombinuje sa drugim preparatima, preporučljivo je napraviti test kompatibilnosti. Quicelum je kompatibilan sa NPK đubrivima i pesticidima. Izbegavajte direktno mešanje sa jakim kiselinama kao što su sumporna, azotna i fosoforna ili sa jakim bazama. Idealna pH vrednost je od 7 do 8.

Obavezno primeniti rano ujutru ili popodne.

SAVETI ZA PRIMENU

USEV

DOZA

VREME I NAČIN PRIMENE

Voće

75-100 ml/100

l vode

1. Tretman pred cvetanje

2. Tretman kada se formiraju plodovi

3. Kada plodovi počnu da rastu

Vinova loza

50-75 ml/100

l vode

1. Tretman kada se formiraju listovi

2. Tretman kada se formiraju plodovi

Paradajz

75-100 ml/100

l vode

1. Tretman pre cvetanja, a zatim ponavljati tretmane na 20-30 dana

Dinja, lubenica i tikvica

75-100 ml/100

l vode

Primeniti pre cvetanja, drugi na početku intenzivnog rasta plodova

Industrijske vrste: repa, šargarepa, grašak,

krompir

50-100 ml/100

l vode

Primeniti kada su formirana 2-4 lista i ponavljati tretmane na 20 dana

Jagoda i malina

75-100 ml/100

l vode

Primeniti pre cvetanja i ponavljati tretmane na 25 dana.

Ukrasno bilje

50-75 ml/100

l vode

Primeniti 2 do 3 puta u periodu rasta

Usevi generalno

50-100 ml/100

l vode

2 do 4 tretmana raspoređenih u periodu od zametanja plodova do porasta plodova.

Napomena:

-Obavezno primeniti rano ujutru ili popodne.

-Pre primene finalne smeše, preporučljivo je napraviti test kompatibilnosti.

Quicelum je kompatibilan sa većinom NPK đubriva i pesticida . Ne sme se mešati sa jakim kiselinama (poput sumporne, azotne i fosforne) i jakim bazama.

 

Pakovanja: 10ml; 100ml; 250ml; 1L; 5L.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment