Fito-Max

Fito Max L-90

Pakovanje: 1 lit

JEDINI NA BALKANU PROTIV„ZELENOG UVENUĆA“ (VERTICILLIUM) DOKAZANO EFIKASAN ZA SVE BOLESTI SPROVODNIH SISTEMA

Namena:
• FitoMax L 90 je kompleks stabilnih molekularnih spojeva različitih metala u obliku galakturonata, monoglukonata i lignosulfonata koji se ugrađuju u aluminijumski kompleks i daju čvrstoću uzlaznim i silaznim sistemima biljke
• njegova primena je koncipirana na olakšanom ulasku ugljenih hidrata i raznih molekularnih spojeva metala , među njima aluminijum glukonata kao katalizatora biosinteze polifenola i fi toaleksina, čime se stvaraju uslovi za jačanje prirodnih odbrambenih mehanizama usled pojave negativnih bioklimatskih uticaja
• zbog ovakvog kompleksa utiče na sprečavanje razvoja mnogih uzročnika bolesti sprovodnih sistema (Eskarioze, Verticillium spp, Pseudomonas syringae pv. Syringae, Anthracnose, Phitophtora fragariae…)
• preporučujemo ga kao dezinfekcijsko sredstvo nakon rezidbe, kako otvorenih rana, tako i alata za rezidbu.
• pre sadnje potapati sadnice u rastvor FitoMax L 90: 0,5l/50 l vode kao prevenciju zemljišnim
patogenima.

DOZE PRIMENE:
Voće folijarno 2-3 l /ha (fertirigacijom 4-6 l/ha),
vinova loza 2,5-3 l/ha (fertirigacijom nakon berbe i rezidbe 4-6 l/ha)
povrće 2-3 l/ha (fertirigacijom 2-4 l/ha)

Sadržaj:
Ukupni azot (N) 5 % m/m
Azot amidni 5 % m/m
Bakar (Cu) 1,8 % m/m
Mangan (Mn) 0,8 % m/m
Cink (Zn) 0,5 % m/m
Ekstrakt morskih algi 3% m/m

PAKOVANJE:
200ml, 1l
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE:

neograničen kod pravilnog skladištenja
Proizvođač:
Servalesa, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, CrnuGoru, Albaniju:
TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija