tarssus

TARSSUS

TARSSUS

ARVENSIS laboratorije razvile su TARSSUS proizvod od ekstrakta biljaka tropskog porekla sa insekticidnim delovanjem. To je 100% prirodni proizvod, napravljen od biljnih ekstrakata dobijenih jednostavnim ekstrakcionim postupcima (fizičko-hemijske prirode). Zahvaljujući prirodnim ekstraktima koji imaju nisku koncentraciju alkaloida, terpena i fenola, TARSSUS ima različita insekticidna svojstva: blokira respiratorne organe isekata i deluje kao repelent.

Neki od insekata koje TRSSUS efikasno suzbija:

Insekticidni efekat:

Terpenski derivati prisutni u proizvodu utiču na metabolizam insekta. Ovo je proizvod koji deluje u kontaktu sa insektom, blokirajući proces ćelijskog disanja, sprečavajući razvoj Krebsovog ciklusa i na taj način sprečava stvaranje energije isnekta.

Efekat gušenja insekata: sam proizvod je masne prirode, deluje kao sredstvo za gušenje, jer ima fizičko dejstvo na epidermu insekta, začepljuje organe za disanje, uzrokujući smrt.

Odbojni efekat: terpenski derivati koji isparavaju stvaraju neprijatno okruženje za nervne završetke insekata, istovremeno izazivajući dezorjentaciju insekata.

Doza primene:

0,2% (folijarno) – obavezno uz okvašivač (LUMIK) sa minimalnim utroškom vode 400L/ha.


Napomena:

-Izbegavati tretiranje useva na temperature iznad 28C.
-Ne preporučuje se za upotrebu u hortikululturnim i nežnim biljakama.
-U slučaju prenamnoženja ponoviti tretman nakon 5 dana.

Pakovanja: 10ml; 100ml; 250ml; 1L; 5L.