tripcom

TRIPCOM

TRIPCOM

ARVENSIS laboratorije su dizajnirale TRIPCOM kao tečnu fazu različitih enzima (celulaze, hitinaze, proteaze, itd.) Koje proizvode mikroorganizmi pod kontrolisanim uslovima i alkaloidi iz biljnih ekstrakata. Njegova primena na usevima koji su izloženi gljivičnoj infekciji smanjuje napad gljivica na usev.

Deluje uništavajući ćelijske zidove gljivica (delovanjem različitih enzima).

Prednosti TRIPCOM-a u odnosu na klasične fungicide su:

TRIPCOM predstavlja alternativu upotrebi toksičnih hemijskih fungicida jer je to prirodni proizvod koji nije opasan po zdravlje ljudi.

Umanjuje šanse za stvaranje rezistentnosti mikroorganizama.

Visoka specifičnost prema gljivičnim infekcijama.

Ne ostavlja ostatke.

Na koje patogene deluje?

Efkiasno deluje na Antraknoze, izazvane vrstama gljiva iz roda Colletotrichum sp., koje napadaju voće, dinju, krastavac, jagodu, paradajz, crni, beli i prazi luk, itd.

Sprečava formiranje krasti izazvanim gljivama iz roda Fusarium sp., koje napadaju mnoge kulture.

Još jedna bolest na koju ovaj preparat deluje vrlo efikasno je siva plesan koju izaziva Botrytis cinerea. Ovaj pathogen pravi velike štete u voćnjacima i vinogradima.

Takođe deluje na trulež korena prouzrokovan Phytophtora sp.

Laboratorije ARVENSIS sprovele su brojne „in vitro testove“ dokazavši da TRIPCOM ima efikasnost u suzbijanju sledećih gljivica: Pithium ultimum, Rhizoctonia sp i Alternaria sp.

TRIPCOM se može koristiti u povrću, u vinogradima i višegodišnjim biljkama.

Doze primene:
TRIPCOM je namenje za folijarnu aplikaciju, u dozi od 2ml/L

Kod jačih napada preporučujemo upotrebu uz neki od biostimulatora (FitoBio 20, FitoAmino Flash, FitoAlgen)

MORAJU se izvršiti tri tretiranja, prvo u fazi cvetanja, jer je tada osetljivost na infekciju gljivičnim patogenima jako velika, drugo tretiranje treba obaviti mesec dana kasnije, a treće tretiranje pred berbu.

Osobine:

Kurativno delovanje

Aktivira odbrambeni mehanizam biljke

Onemogućava održavanje micelije i konidija

Primenjuje se identično hemijskim fungicidima

Nema bezbednosnih rizika.

Treba primeniti kod prvih simptoma gljivične infekcije.

Ne meša se sa ostalim hemijskim fungicidima

Ne ostavlja ostatke.

Pakovanja: 10ml; 100ml; 250ml; 1L; 5L.