Fito-Fisforin

FitoFosfonin

Rastvor PK đubriva

Namena:
• FitoFosfonin je mineralno visoko koncentrovano đubrivo koje se vrlo brzo usvaja preko lista ili korena i lako translocira kroz biljku
• FitoFosfonin prvenstveno je namenjen ishrani biljaka, ali zbog svog sastava namenjen je i suzbijanju raznih gljivičnih bolesti (verticillium, fusarium, botritis) jer deluje vrlo uspešno na odbrambeni mehanizam biljke (pospešuje sintezu fi toaleksina), usporava metabolizam gljiva i sprečava njihov dalji razvoj
• FitoFosfonin je preporučljiv za primenu kroz sisteme kap po kap, kao rastvarač kalcifi kata u cevima
• primenom FitoFosfonin-a na alkalnim zemljištima se pored ishrane biljke i fungicidnog efekta, postiže smanjenje pH

DOZE PRIMENE:

• od 1 do 1,5 litara/ha folijarno
• od 2 do 3 litara/ha fertirigacijom

Sadržaj :
Fosfor (P2O5) 70,0%
Kalijum (K2O) 7,5%

PAKOVANJE:
200 ml i 1 l
NEMA KARENCU
ROK UPOTREBE:

neograničen kod pravilnog skladištenja
Proizvođač:
Servalesa, Španija
Zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju:
TMB DIAMOND, Pančevo, Srbija