a617abd9-ced8-4efd-b60f-9e49b55d0c77

Zeo Pullus 2015

ZEO PULLUS 2015 je jedinstvena smesa oplemenjenog pilećeg stajnjaka i prirodnog zeolita klinoptilolita koja omogućava vašim biljkama ishranu tokom čitavog vegetativnog perioda.

Korišćenjem ZEO PULLUS-a 2015 vršite (pored ishrane biljaka neophodnim makro i mikro elementima):
• Humifikaciju zemljišta zbog visokog sadržaja organske materije u ZEO PULLUS-u
• Unos korisnih bakterija
• Unos huminskih i fulvo kiselina
• Smanjenje unosa mineralnih đubriva (u zavisnosti od rezultata analize zemljišta i do 100%)

PRISUSTVO ZEOLITA PRUŽA:
• Čuvanje hranljivih elemenata u zoni korenovog sistema i njihovu dostupnost biljci
• Podizanje hranidbenog nivoa fosfora prisutnog u zemljištu
• Popravku vodo-vazdušnog režima u zemljištu
• Inaktivaciju teških metala i slobodnih radikala
• Repelentno delovanje na nematode
• Fungicidno dejstvo

NAČIN PRIMENE I DOZIRANJE:

ZEO PULLUS se koristi u osnovnoj pripremi zemljišta ili kao prihrana u toku vegetacije uz inkorporaciju na dubinu 10-15 cm. Kod biljaka sa plitkim korenovim sistemom može se ostaviti i na površini bez bojazni od gubitka hranljivih svojstava.
ZEO PULLUS 2015 se koristi u količini 500 kg/ha . Doze je moguće korigovati u skladu sa analizom zemljišta uz konsultaciju sa stručnim licem.

Dostupan je u obliku peleta (5 mm) i praškast (0-0,2 mm). Preporučujemo praškastu formulaciju zbog bolje inkorporacije i samim tim bržeg delovanja na biljku.

Sadržaj:

UKUPAN AZOT (N) 6 %
UKUPAN FOSFOR (P2O5) 6 %
UKUPAN KALIJUM (K2O) 6 %
KALCIJUM (CaO) 8 %
MAGNEZIJUM (MgO) 3 %
GVOŽĐE , BAKAR I CINK

PAKOVANJE:
5/1, 20/1 i Big Bag (500 i 1000kg)
ROK UPOTREBE:
kod pravilnog skladištenja neograničen
PROIZVOĐAČ:
TMB Diamond, Pančevo