zeo grape

ZEOGRAPE

ZEOGRAPE

NPK 6:12:12 + ME +min.55% OM

Organo-mineralno NPK đubrivo i oplemenjivač zemljišta sa više od

55% organskih materija biljnog porekla i zeolitom

ZEOGRAPE je peletirano đubrivo na bazi biljnih ostataka dobijenih u proizvodnji vina (ostaci grožđa) kojem se u posebnom postupku dodaju 100% vodotopive NPK komponente i zeolit.

Zašto smo odabrali ostatke grožđa kao sirovinu za đubrivo?

-Poznato je od davnina da grožđe, posebno crno, sadrži velike količine polifenola i antioksidanata, koji igraju važnu ulogu u podizanju imunog sistema biljaka.

-Biološku vrednost đubriva dodatno uvećavaju koštice grožđa jer svaka biljka u svojoj koštici tj semenu generiše velike količine hranjivih materija koje su neophodne da bi se iz njih razvile nove biljke.

Šta ZEOGRAPE izdvaja od ostalih đubriva?

-Kod ZEOGRAPE-a nosač aktivne materije je zeolit i organska materija oplemenjena probranim sirovinama koje sadrže visok procenat makro i mikroelemenata koji su 100% rastvorljivi u vodi. Organska materija , a naročito zeolit su nosači a.m. koji jono-izmenjivačkim sposobnostima „vežu“ hranjive materije na sebe i lako ih otpuštaju kada ih biljka usvaja.

Kod mineralnih đubriva nosač aktivne materije je običan kamen (najčešće kalcijum-karbonat).

-ZEOGRAPE je đubrivo koje sporo otpušta hranjivu materiju te zahvaljujući toj osobini : hraniva se ne ispiraju i ne isparavaju te na taj način ebezbeđuje biljci hraniva tokom čitave vegetacije.

Doza primene zavisi od agrohemijskog sastava zemljišta i gajene kulture

Generalna preporuka : 300-500 kg/ha uz obaveznu inkorporaciju u zemljište

Neto težina: 5 i 20kg